Persondatapolitik

EU's Persondataforordning kræver at virksomheder nedskriver hvordan personfølsomme data opbevares og slettes.

Som elev giver du dit samtykke til at Bo Antonsen, på vegne af Bos Trafikskole, må bruge dit CPR-nummer til bestilling af teori-/praktisk prøve på www.koreprovebooking.dk. Dit CPR-nummer vil ligeledes være anført på den lektionsplan og/eller ansøgning som skal bruges i uddannelsen jvf. kørekortbekendtgørelsen.

CPR-nummeret vil ikke blive videregivet til andre, og vil blive slettet fra koreprovebooking.dk når køreuddannelsen er afsluttet eller af andre årsager bliver afbrudt.

Lektionsplanen skal jvf. kørekortbekendtgørelsen gemmes af køreskolen i tre år efter endt køreuddannelse, den vil blive opbevaret i et aflåst skab, efter tre år vil den blive makuleret.

Dine kontaktoplysninger vil ligeledes blive brugt til regnskab og fakturering, disse vil blive opbevaret i et sikkert regnskabssystem og vil blive gemt i fem år jvf. bogføringsloven, og herefter blive slettet.