Generhvervelse

Kategori B

Har du været uheldig at miste førerretten, eller er du blevet indkaldt til en kontrollerende køreprøve skal du, når frakendelsestiden er udløbet eller før fristen for den kontrollerende prøve udløber, aflægge en teori- og en praktisk prøve.

Er det en kontrollerende prøve skal du aflevere dit kørekort når du møder op til teoriprøve, og du får det kun tilbage hvis du består. Består du ikke får du først kørekortet igen når både teori- og praktisk prøve er bestået. Du har ubegrænset antal forsøg til at bestå, det koster dog et nyt prøvegebyr hver gang, samt evt. ekstra køretimer.

Skyldes frakendelsen spirituskørsel eller kørsel med narkotika i blodet skal du have gennemført et såkaldt ANT-kursus (Alkohol, Narko, og Trafik) før jeg kan bestille en prøve til dig. Kurset består af 4 lektioner på hver 3 timer som er fordelt over 4 uger, og koster 3200,- Du skal selv tilmelde dig og betale for kurset, det kan du gøre ved at klikke her.

Jeg tilbyder en samlet pakke som hjælper og støtter dig gennem hele forløbet. Jeg sørger også for kontakten med borgerservice og Færdselsstyrelsen, så du kan koncentrere dig om at blive klar til prøve.

( Ret til ændringer forbeholdes )

Pris: 3.670 kr.