Almindeligt kørekort

Kategori B

Hos os er der ingen skjulte tillæg eller gebyrer! Prisen er enkelt og ligetil og indeholder det der kræves for at gennemføre køreuddannelsen. Dog kan du have behov for flere køretimer, end dem der er inkluderet i prisen.

Vi sørger for alt det administrative! Du skal blot møde op til undervisningen. Den gode service, fleksibilitet, den rare og rolige omgangstone samt høje beståelsesprocent er ligeledes inkluderet i prisen.

Du får minimalt fravær fra skole/job, da du selv vælger dine køretider. Al anden undervisning lægges så vidt muligt uden for skoletiden.

( Ret til ændringer forbeholdes )

Pris: 18.000 kr.